Izbor autora

Google uvodi novine na Gmail servisu

Google je ozbiljno odlučio da rešava sistemske probleme sa svojim servisima koje nudi korisnicima, pa u tom duhu najavljuju i poboljšanja bezbjednosti za G Suite, za Google Meet, ali jedna od najvećih najava odnosi se na Gmail. Prošle godine Google je objavio da se pridružio grupi BIMI (Brand Indicators for Mail Identification), koja pritiska da se mejlovi sa ovjerenim logotipovima firmi obilježe specifičnim znakovima.